This site works best with cookies enabled.

Sąlygos ir nuostatos

Organizacija Reach for Change (įmonės kodas 802426-5590), yra atsakinga už visos asmeninės informacijos, kurią pateikiate registruodamiesi ir kurdami asmeninę paskyrą, saugojimą. Susikūrę asmeninę paskyrą mūsų duomenų bazėje Jūs sutinkate, kad Jūsų asmeniniai duomenys būtų naudojami žemiau aprašytomis sąlygomis. 

Jūsų asmeninių duomenų rinkimas yra reikalingas tam, kad pačiu efektyviausiu būdu galėtumėm vertinti Jūsų pateiktą paraišką ir susisiekti su Jumis per paraiškų teikimo laikotarpį bei po jo. Jūsų asmeninius duomenis naudosime nagrinėjant bei vertinant paraišką, taip pat - norėdami Jums pranešti apie skirtingų paraiškos etapų terminus ar, esant reikalui, susisiekti ir paprašyti pateikti patikslinimus pateiktoje paraiškoje. 

Paraiškų teikimo terminams pasibaigus, Jūsų pateikti duomenys bus naudojami siekiant Jus informuoti apie kitus Reach for Change konkursus, naujas galimybes gauti paramą ar norint suteikti kitos svarbios ar naudingos informacijos. 

Jūsų asmeniniai duomenys gali būti atskleisti toms organizacijoms ar įmonėms, kurios mums teikia paslaugas, susijusias su Jūsų pateiktais duomenimis. Pavyzdžiui, tokios paslaugos gali apimti IT sprendimų tobulinimą ar paraiškų skaitymą bei vertinimą.

Reach for Change visą gautą asmeninę informaciją administruoja nepažeisdama ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais (vieni jų - Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas bei Elektroninių duomenų valdymo taisyklės). Užtikriname, kad Jūsų asmeniniai duomenys nebus naudojami netinkamai ir kad Jūs visada turėsite teisę prašyti ir gauti informaciją apie visus asmeninius duomenis, esančius Reach for Change duomenų bazėje.

Paraiška

Reach for Change Jūsų pateiktos paraiškos (visos ar jos dalies) nerodys ir neperduos kitiems asmenims, išskyrus tuos, kurie bus įtraukti į praiškos vertinimo procesą. Kaip registruotas vartotojas, Jūs esate asmeniškai atsakingas atsijungti nuo paskyros ir išjungti naršyklės langą kaskart baigęs darbą, kad joks kitas asmuo neturėtų galimybęs pakeisti ar panaikinti Jūsų pateiktos paraiškos. Jūs taip pat esate atsakingas už tai, kad bet kokia nauja įvesta informacija į paraišką ar paskyrą būtų išsaugota prieš atsijungiant nuo jos. Jei turite klausimų apie tai, kaip saugome ir administruojame Jūsų pateiktą asmeninę informaciją, susisiekite: [email protected]