This site works best with cookies enabled.

Turi idėją, kaip kurti geresnį pasaulį vaikams?

Norėdamas dalyvauti konkurse ar sužinoti daugiau apie paraiškos teikimo procesą, prisijunk prie asmeninės paskyros. Jei dar neturi, susikurk naują.

Prisijunk prie judėjimo!  

Kaip aplikuoti Reach for Change programai

Kas yra Reach for Change?

Reach for Change yra tarptautinė nepelno siekianti organizacija, 2010 metais įkurta MTG ir kitų Kinnevik grupės įmonių. Reach for Change remia socialinius verslininkus, veikiančius vardan geresnio pasaulio vaikams. Organizacija atrenka entuziastingus socialinius verslininkus, turinčius stiprių ir drąsių idėjų, kurios realiai gali atnešti teigiamą pokytį. Projektai įgyvendinami miesto ar šalies mastu, o Reach for Change jiems suteikia finansinę ir ekspertinę paramą, kad idėja išaugtų į tvarią organizaciją.

Reach for Change šiuo metu veikia septyniolikoje valstybių trijuose žemynuose.

Kas yra socialinis verslininkas?

Socialinis verslininkas yra asmuo, identifikavęs visuomenėje egzistuojančią problemą ir turintis jai inovatyvų sprendimą. Spręsdamas iškeltą problemą ir kurdamas tvarią organizaciją socialinis verslininkas neretai vadovaujasi verslo principais – lygiai taip pat, kaip tradicinis verslininkas kurdamas savo verslą. Vienintelis skirtumas yra tas, kad socialinio verslininko tikslas yra ne uždirbti kuo didesnį pelną, o sukurti kuo didesnį socialinį poveikį. Jis yra ambicingas ir atkaklus, susikoncentravęs į didelę socialinę problemą ir siūlantis naujas idėjas vardan kuo didesnio pokyčio. 

Kas yra asmuo, turintis TALENTĄ KEISTI?

Asmuo, turintis Talentą Keisti yra socialinis verslininkas. Tai asmuo, suvokiantis konkrečią problemą ir turintis gerą idėją, kaip ją galima išspręsti. Visai kaip tikras verslininkas, Talentas Keisti turi būti inovatyvus ir turėti nenumaldomą entuziazmą pasiekti užsibrėžto tikslo. Talentas Keisti nori pagerinti vaikų gyvenimo kokybę. Norėdamas gauti TV3 ir Reach for Change paramą jis turi savo idėja ir entuziazmu turės  įtikinti įtikinti ne tik ekspertus, bet ir vaikų žiuri. 

Kaip teikti paraišką paramai gauti?

Paraiška teikiama internetu, prisijungus prie savo asmeninės paskyros. Terminas paraiškai pildyti ir pateikti yra ribotas. Daugiau informacijos apie paraiškų teikimo procesą galite rasti prisijungę prie asmeninės paskyros arba parašę elektroninį laišką į lithuania@reachforchange.org .

Kaip mes išrinksime paramos vertą idėją?

Mes ieškome išskirtinių asmenybių, turinčių inovatyvių idėjų ir iniciatyvų, verslumo įgūdžių, begalinio noro savo idėją įgyvendinti bei norinčius visą savo darbo dieną skirti savo idėjos ir iniciatyvos augimui. Atrankos procesas yra ilgas ir nuodugnus, trunka keletą mėnesių, o jame dalyvauja ir paraiškas vertina mūsų partnerių darbuotojai bei išoriniai ekspertai. Tokiu būdu atrenkami inovatyviausi ir kriterijus labiausiai atitinkantys asmenys, turintys pačias stipriausias idėjas.

Kokią paramą gausiu laimėjęs konkursą?

Atrinkti asmenys gaus reikalingus įrankius bei paramą savo idėjų plėtojimui, įgyvedinimui bei auginimui. Jie gaus atlyginimą, patarėjus bei ekspertines mūsų partnerių konsultacijas. Mes seksime jų progresą bei padėsime užtikrinti, kad pasiekti rezultatai atitiktų tuos, dėl kurių buvo sutarta. Atlyginimo dydis leis asmenims visą darbo dieną ir visiškai susikoncentruoti į savo idėjų ir veiklų plėtojimą.

Kiek projektų mes paremsime?

Kiekvienas Reach for Change konkursas skiriasi savo laimėtojų skaičiumi. Detalesnę informaciją galite rasti atskiruose konkursų puslapiuose.

Kas spręs, kam skirti paramą?

Mes esame sukūrę ilgą ir nuodugnų atrankos procesą, kuriame dalyvauja tiek partnerių darbuotojai, tiek išoriniai ekspertai. Kandidatai, patekę į antrą atrankos etapą, bus informuoti ir turės pateikti papildomos informacijos apie savo idėją ir sprendimą. Galutinį sprendimą dėl finalininkų ir nugalėtojų priims komisija, sudaryta iš Reach for Change ir partnerių įmonių vadovų.

Kas vyksta po to, kai pateikiu savo paraišką?

Paraiškos bus vertinamos, o kandidatai, atitikę keliamus reikalavimus, bus informuoti bei jų bus paprašyta pateikti papildomos informacijos. Norėdamas sužinoti, ar Tavo idėja pateko į kitą atrankos etapą, prisijunk prie savo asmeninės paskyros. Jei registruodamasis pateiki ir savo elektroninio pašto adresą, informuosime ir juo.

Ar galiu teikti daugiau nei vieną paraišką?

Vienas asmuo gali pateikti vieną paraišką. Pasirink tas idėjas, kuriomis labiausiai tiki ir kurias labiausiai nori įgyvendinti.

Ar paraiškos apimtis yra ribota?

Taip. Pildydamas paraišką matysi, kiek rašto simbolių Tau dar yra likę. Mes prašome savo atsakymus pateikti glaustai, aiškiai ir tiksliai atsakant į pateiktus klausimus. Nebūtina išnaudoti viso galimų simbolių skaičiaus.

Nesu tikras, kaip atsakyti į konkretų klausimą. Nesuprantu, ko klausimas reikalauja.

Klausimų paaiškinimus gali rasti internetiniame puslapyje (Paraiškos pildymo gidas ).

Ar gali du ar daugiau asmenų kartu teikti vieną paraišką?

Jei idėją esate sugalvoję dviese ir Jūsų vaidmenys lygiaverčiai, galite paraišką pildyti kartu, tačiau pateikti reikėtų tik vieną paraišką. Galite paaiškinti, kad esate du asmenys, atsakydami į klausimus apie savo asmenybę. Visgi prisiminkite, kad abu gausite tik vieną vietą inkubatoriaus programoje, paramos suma nuo to nedvigubės ir ją reikės dalintis. Taip pat galite pasitarti ir nuspręsti, kuris iš Jūsų geriau užsiimtų sumanyta idėja ir paraišką visgi pildyti vieno asmens vardu. Mes nerekomenduojame kandidatuoti dviese.

Kaip žinoti, kad mano paraiška buvo pateikta?

Prisijungęs prie savo asmeninės paskyros matysi, kad prie Tavo pateiktos paraiškos parašytas prierašas “pateikta" arba "submitted”.

Prisijungęs prie asmeninės paskyros matau, kad neužregistruota jokia paraiška, nors ją pateikiau vakar. Kas nutiko?

Jei atrodo, kad Tavo paraiška nebuvo pateikta, prašysime ją pateikti dar kartą (jei paraiškų teikimui skirtas terminas nėra pasibaigęs). Prieš baigdamas darbą savo paskyroje įsitikink, kad prie Tavo paraiškos yra prierašas “pateikta" arba "submitted”.

Ar galima su mumis susitikti ir asmeniškai pristatyti idėją?

Vertinime dalyvauja tik elektroniniu būdu, raštu pateiktos paraiškos. Jei Tavo paraiška pateks į finalinį atrankos etapą, būsi pakviestas atvykti ir asmeniškai ją pristatyti.

Informaciją apie galimybes savo idėją pristatyti asmeniškai gausi elektroniniu paštu arba pamatysi prisijungęs prie asmeninės paskyros.

Vienas iš atrankos kriterijų yra socialinis poveikis ką tai reiškia?

Sakydami “socialinis poveikis” mes turime omenyje vaikų gyvenimus. Ieškome tik tokių idėjų, kurios gali spręsti realias problemas, su kuriomis susiduria vaikai. Tai gali būti sprendimas produkto, paslaugų ar sistemos pavidalu. Svarbiausia, kad idėja savyje turėtų aiškų sprendimą didelei socialinei problemai, su kuria susiduria vaikai ir su kuria šiuo metu nėra tinkamai ar veiksmingai kovojama.

Vienas iš atrankos kriterijų yra finansinis tvarumaską tai reiškia?

Sakydami “finansinis tvarumas” omenyje turime tai, kad yra apgalvotas ilgalaikis verslo modelis ar finansavimo strategija, galinti išlaikyti numatytas veiklas. Mes paramą teikiame nuo vienerių iki penkerių metų, tad tikimės, kad atrinktas asmuo per dalyvavimo inkubatoriaus programoje laiką sukurs tvarų modelį savo operacijoms išlaikyti ateityje. Tai reiškia, kad ateityje sukurta organizacija turi ir toliau vykdyti veiklą bei kurti socialinį pokytį be Reach for Change paramos.

Vienas iš atrankos kriterijų yra galimas  augimaską tai reiškia?

Idėja turi turėti potencialo augti. Tai reiškia, kad ilgainiui ji prisidės prie daugybės vaikų gyvenimo gerovės, tas skaičius augs sulig kiekvienais metais. Idėja iš pradžių gali būti nedidelio masto, tačiau bėgant metams ji turi atskleisti savo potencialą nuolat augti nacionaliniu, regioniniu ar tarptautiniu mastu. Idėja turi turėti potencialo būti sėkmingai atkartojama arba apimti vis daugiau vaikų.

Vienas iš atrankos kriterijų yra sisteminis pokytiską tai reiškia?

Tai reiškia, kad mes norime paremti tas idėjas, kurios ilgalaikėje perspektyvoje turi potencialo pakeisti visuomenę ar konkretų socialinį reiškinį. Tai gali būti revoliucinės idėjos pradžia – didelių pokyčių katalizatorius. Tai neturi būti vienkartinis sprendimas, veikiau turintis potencialo pakeisti visuomenėje nusistovėjusias normas, viešąją nuomonę, elgesį, mąstymą.

Ką jūs laikote vaikaiskokio amžiaus?

Vaikais mes laikome visus asmenis iki 18 metų amžiaus.

Ar norėdamas pateikti paraišką jau turiu turėti egzistuojančią įmonę ar organizaciją?

Ne, tačiau Tu jau turi būti anksčiau daręs ką nors susijusio su savo siūloma iniciatyva, net jei tai buvo ir itin nedidelio masto veiklos. Tau laimėjus konkursą visgi reikės įsteigti įmonę ar organizaciją savo vardu.

Ar gali paraišką teikti nevyriausybinė organizacija (NVO) ar įmonė?

Parama suteikiama asmenims. Organizacijos ar įmonės gali teikti paraiškas, tačiau ji turi būti pildoma įmonę ar organizaciją atstovaujančio asmens – socialinio verslininko. Praktika rodo, kad tai dažniausiai būna organizacijos įkūrėjas.

Mes galime paremti įmonę tik tuo atveju, jei visų jos vykdomų veiklų tikslas yra sukurti socialinį pokytį, o paramos laikotarpiu visas gaunamas pelnas yra reinvestuojamas į veiklų augimą.

Ar ieškote tik naujų idėjų, ar paraiškas gali teikti jau egzistuojančios organizacijos?

Mes ieškome ankstyvosios stadijos socialinių verslininkų – asmenų, kurių idėjų potencialas dar nėra visiškai atsiskleidęs. Tai gali būti:

 • Asmenys su visiškai nauja idėja.
 • Asmenys, įkūrę organizaciją, kuri nėra tinkamai veikianti ar išplėtota, kadangi ją įkūręs asmuo neturėjo galimybės skirti viso savo laiko sumanytai idėjai įgyvendinti ar organizacijai plėtoti.
 • Asmenys, įkūrę organizaciją, kuri jau kurį laiką veikia, tačiau jiems reikalinga parama siekiant pakeisti veiklų kryptį ar imtis naujų ir didesnių iššūkių.

Mes neieškome:

 • Trumpalaikių projektų. Ypač tokių, kurie pasibaigtų kartu su paramos laikotarpio pabaiga (pvz. filmo projektas). Mes remiame idėjas, skirtas sukurti naujai organizacijai ar auginti jau egzistuojančiai. Mes nefinansuojame trumpalaikių projektų.
 • Ilgalaikių projektų, kurie tėra nedidelė didesnės organizacijos dalis (pvz. maitinimo paslaugos mokykloje, kai tai tėra dalis mokyklos atliekam funkcijų). Visa parama keliauja socialiniam verslininkui ir visai jo organizacijai (pvz. mokyklai), o ne mažam jos projektui. Paraiškoje pateikta idėja turi būti orientuota į naujos organizacijos įkūrimą arba esančios augimą. Tai negali būti vienas iš organizacijoje vykdomų projektų.

Ar mes ieškome verslo idėjų?

Mes ieškome galingų idėjų, galinčių prisidėti prie vaikų gerovės kūrimo. Idėjoje turi atsispindėti koks nors verslo modelis ir potencialas jai tapti finansiškai tvariai.

Tačiau galutinis socialinio verslininko tikslas turi būti sukurti socialinį pokytį, o ne uždirbti kaip įmanoma daugiau pelno. Organizacijos gaunamas pelnas turi būti reinvestuojamas į didesnio poveikio kūrimą, veiklų plėtrą.

Kokios turi būti paramos gavėjų prioritetinės sritys (pavyzdžiui sveikata, mokslas, etc.)?

Mes ieškome bet kokių sprendimų egzistuojančioms veikų problemoms – tai gali būti sveikata, švietimas, saugumas ar bet kokia kita įmanoma sritis. Mes neribojame pareiškėjų konkrečiomis sritimis, kadangi tikime, jog tikrieji didžiausių socialinių iššūkių ekspertai gyvena mūsų pačių bendruomenėse. Tai yra vietiniai asmenys, identifikavę opiausias problemas ir turintys inovatyvius sprendimus joms spręsti.

Apie Reach for Change paramą

Kas nutiks, jei mane atrinks?

Atrinkti asmenys gauna reikalingus įrankius ir paramą, kad galėtų plėtoti ir auginti savo idėjas. Jie gaus atlyginimą, patarėjus ir ekspertinę pagalbą. Mokamo atlyginimo dydis leidžia asmenis visiškai susikoncentruoti ties savo idėjų ir veiklų plėtojimu, kad nereikėtų ieškoti papildomo pragyvenimo šaltinio. Tačiau lygiai tokia pat svarbi yra ir Reach for Change nefinansinė parama padedant atrinktas idėjas plėtoti ir auginti. 

Kokiam laikotarpiui skiriama parama?

Ilgiausias paramos gavimo laikotarpis – penkeri metai. Trumpiausias - vieneri. Po kiekvienų metų mes įvertiname bendradarbiavimą ir priimame sprendimą, ar paramą pratęsti dar vieneriems.

Ką privalėsiu padaryti gavęs paramą?

Pirmiausia ir svarbiausia – turėsi tam skirti visą darbo dieną ir energiją savo idėjos plėtojimui ir auginimui. Taip pat turėsi teikti ataskaitas apie pasiektus rezultatus, progresą ir socialinį pokytį.

Konkurso esminės datos:

Paraiškų teikimo periodo pabaiga: 2017 m. lapkričio 11 d. 11:59 val.

Žiuri komisija  planuojama lapkričio 17 d.

Konkurso nugalėtojo paskelbimas planuojamas lapkričio 22 d. 

Konkurso atrankos kriterijai

Mūsų ieškoma iniciatyva turi:

 • Didinti vaikų saugumą Lietuvoje.
 • Būti inovatyvi, kūrybiška ir nauja.
 • Būti pirminėje stadijoje ir pasirengusi augti.
 • Būti įgyvendinama, aiški ir sukoncentruota į problemos sprendimą.
 • Siekti didelio socialinio pokyčio ir galinti prisidėti prie geresnio vaikų gyvenimo kūrimo.
 • Turėti sisteminių pokyčių potencialą. Vizija turi skatinti realius ir ilgalaikius pokyčius, būti taikoma plačiau nei pavienių vaikų gyvenimo pokyčiams kurti.
 • Ji turi turėti potencialą augti ir jos augimas turi būti pamatuojamas. Ji turi turėti potencialo gyvuoti ilgai ir pasiekti kuo daugiau vaikų net ir paramos periodui pasibaigus.
 • Siekti finansinio tvarumo. Idėja turi turėti realias galimybes išaugti į finansiškai tvarų verslą ir turėti ilgalaikį finansavimo planą, realų potencialą gyvuoti ir finansinei paramai pasibaigus.   

Mūsų ieškoma asmenybė turi turėti:

 • Verslumo įgūdžių (pvz. turi būti orientuotas į rezultatą, tikslą, būti pragmatiškas ir lankstus).
 • Lyderystės įgūdžių (pvz. turi mokėti įkvėpti kitus ir įtraukti juos į savo veiklas).
 • Didelį entuziazmą įgyvendinti socialinius pokyčius ir keisti vaikų gyvenimus, užsidegimą prisidėti prie tikrų ir realių pokyčių.
SKAITYTI DAUGIAU